Underhåll Genom Åren

Av föreningen genomförda underhåll & investeringar 

 • 1992

1992 Uppsättning av plank

 • 1993

1993 Rör-stambyte (ej avloppsrör i källargolv)
1993 El-stambyte 
1993 Nya balkonger 
1993 Installation motorvärmare 

 • 1995

1995 Nya lägenhetsdörrar (brandsäkerhetsdörrar) & lås 
1995 Trapphusrenovering 
1995 Tätning av rökkanaler 
1995 Ventilationsbesiktning

 • 1998

1998 Isolering av vindsgolv 
1998 Uppgradering värmereglering 

 • 1999

1999 Skyddsrum, utrustning

 • 2003

2003 Dränering av husets grund med platonmatta 
2003 Fönsterbyten i lägenheter, 3-glas isolerglasfönster mot järnväg & gavlar 
2003 Nya fönsterbänkar 
2003 Renovering och målning av husets fasad 

 • 2004

2004 Omläggning av tak 
2004 Byte av hängrännor och stuprör
2004 Renovering & målning av balkonger på övervåningen
2004 Extra belysning på vinden

 • 2005

2005 Installation av Bredband (Stadsnät) och Kabel TV 
2005 Rensning & filmning avloppsrör i källaren

 • 2006

2006 Byte av cirkulationspump VVC 

 • 2007

2007 Installation av individuella El-mätare

 • 2008

2008 Inköp av tomtmark från Eskilstuna kommun

 • 2009

2009 Energideklaration

 • 2011

2011 Installation avfuktare i torkrum 
2011 Nya armaturer till källargången 
2011 Radonsanering 

 • 2012

2012 Upplåtelse av tomtmark (lgh. markplan med utgång på baksidan) 
2012 Ny tvättmaskin (1)
2012 Målning av entrédörrar

 • 2013

2013 Plank på uteplatser samt garagedörrar ommålade 
2013 Provtryckning av alla rökkanaler 

 • 2014

2014 Byte av samtliga termostater i fastigheten 
2014 Byte och målning av allt trä i de övre balkongerna

 • 2015 

2015 Byte av fläkt till torktumlare
2015 Byte av ställdon värmesystem
2015 Inköp ny snöslunga
2015 Inköp ny gräsklippare

 • 2016

2016 Byte av cirkulationspumpar värmesystem (dubbelpumpstyp) 
2016 Byte ställdon varmvattenblandning

 • 2017

2017 Omläggning & asfaltering av gården

 • 2018

2018 Installation av solceller 
2018 Inköp ny tvättmaskin (2)
2118 Nya torklinor (dubbellinor) i torkrummet
2018 Besiktning av balkongerna

 • 2019

2019 Ny belysning över entrédörrar
2019 Installation av ny belysning på gården

 • 2020

2020 Justering upp rätning av balkonger samt undergjutning av balkongfästen.
2020 Energideklaration

 • 2021

2021 Byte ställdon varmvattenventil 
2021 Byte värmeregulator 
2021 Byte VVC-pump
2021 Nya entrédörrar i stål & kodlås
2021 Installation av fastighetsboxar för postutdelning
2021 Inköp av laddbar grästrimmer
2021 Brandskyddskontroll
2021 Ny dragning av el till lgh markplan samt garage och snickarrum

 • 2022

2022 Gjutning nya golv och plattläggning i entréplanen (slutfördes dec -21)
2022 Stamspolning hela fastigheten
2022 Målning plank på uteplatser och nedre balkonger
2022 Justering och plattläggning utanför entrédörrarna 

 • 2023

2023 Inköp av gatumark utmed Lundbladsvägen från Eskilstuna kommun
2023 Fastighetsreglering mellan Brf Skålen, Region Sörmland & Eskilstuna kommun 

 • 2024

2024 Isolering, inklädning gamla värmerör i källaren med plåtplast
2024 Renovering av trapphus, målning och utbyte av takarmatur till rörelsestyrd LED belysning