Nyckeltal Brf Skålen

Nyckeltal samt ekonomisk flerårsöversikt för Brf Skålen gällande tiden 2019–2023. 

Ekonomisk Flerårsöversikt

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning kr

648 035

646 804

617 167

600 912

605 442

Årsavgifter kr

586 224

553 044

553 044

553 044

553 044

Resultat kr

102 315

108 883

-142 249

148 698

129 799

Kassaflöde kr

133 846

-52 759

-165 681

127 122

49 959

Långfristig skuld kr

620 387

689 567

779 364

902 191

1 023 160

Balansomslutning kr

3 486 429

3 465 133

3 604 949

3 613 409

3 613 184

Underhållsfond kr

376 977

345 321

221 417

297 512

280 088

Vatten & Avlopp kr

47 135

38 944

35 685

31 917

27 919

El (brutto) kr

55 773

78 437

68 423

40 171

47 483

Fjärrvärme kr

133 158

123 591

131 279

107 987

103 971

Nyckeltal Flerårsöversikt

2023

2022

2021

2020

2019

Årsavgift kr/m²

619

584

584

584

584

Driftskostnad kr/m²

278

276

272

216

216

Värmekostnader kr/m²

140

130

139

114

110

Energikostnad kr/ m²

249

254

248

190

189

Lån/Taxeringsvärde %

6%

7%

10%

12%

13%

Skuldkvot Lån/Intäkter

1

1

1

2

2

Skuldsättning Lån, kr/m²

655

728

823

953

1 080

Ränta, kr/m²

33

15

16

18

20

Sparande kr/ m²

265

266

-45

262

242

Räntekostnader/Nettoms.%

5%

2%

2%

3%

3%

Underhåll/Amortering %

40%

45%

39%

50%

51%

Likviditet %

324%

317%

150%

872%

464%

Soliditet %

79%

77%

73%

37%

34%

Årsavgiften/rörelseintäkten % 90% 85% 89% 92% 91%

 undermenyn Analysera din förening” så beskrivs de olika nyckeltalen och dess innehåll eller innebörd närmare. Där omnämns också några Jämförelsetal eller Tumregel för olika nyckeltal. Dessa finns även noterade här nedan.


Utifrån detta resonemang samt ovan sammanställning och angivna jämförelsetal så kan man konstatera att vår förening mår väldigt bra ekonomiskt.

Årsavgift; Generellt så är låga avgifter bra, vi ligger kring snittet i Eskilstuna
Driftskostnader; Kostnader på 265kr/kvm är mycket bra, över 450kr/kvm för mycket
Skuldkvot; Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 15 = mycket illa.
Belåning; Under 5 000 kr/kvm = bra, över 10 000 kr/kvm = inte bra.
Räntekostnader; Under 15 % – Bra - inga problem, över 30 % – Mindre Bra - problem.
Underhåll/ Amortering;
 Utrymmet ska vara minst 30 % av intäkterna.
Sparande; Låg till måttligt 121-200 kr/kvm, Måttligt till högt 201-300 kr/kvm, Högt över 300 kr/kvm