Försäkring & Bostadsrättstillägg

Föreningen har en fastighetsförsäkring genom Bostadsrätterna och deras samarbete med Söderberg & Partner med Folksam som försäkringsgivare, vi har också tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Allmänt

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och dessutom till ett mycket förmånligt pris. Fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners som är försäkringsspecialister tillsammans med representanter för Bostadsrätterna, försäkringsgivare från 2020 är Folksam. Uppdraget de har innebär att se till att försäkringen har bästa tänkbara omfattning till ett marknadsmässigt pris, detta med anledning av att det för lekmän är mycket svårt att jämföra omfattning och villkor mellan de olika försäkringsgivarna. I och med att önskemål och behov förändras över tid, utvecklas försäkringslösningarna löpande, vilket även leder till att priset från år till år kan förändras.

Gemensamt bostadsrättstillägg

Vår förening har de senaste åren inte tecknat något gemensamt bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget är en försäkring som ersätter skador på det som medlemmen är ansvarig för. Det är oerhört svårt att jämföra alla typer av försäkringar med varandra liksom bostadsrättstillägget. Det finns en del förmåner hos vissa vilket inte finns hos andra exempelvis åldersavdrag men också självrisken kan variera. Man kan inte helt garantera att en försäkring är bättre än en annan.
Styrelsen finner det dock vara en stor trygghet för både föreningen och för de enskilda medlemmarna att teckna ett sådant tillägg varför vi beslutat att från 1/10 2020 teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Det innebär att DU KAN säga upp ditt bostadsrättstillägg i det försäkringsbolag som du själv har eller välja att behålla det, vid en skada kan du i så fall själv välja att utnyttja det mest förmånliga. Bostadsrättstillägget är ett tillägg och kan sägas upp när som helst. Föreningen betalar på helår 4.185kr för det Gemensamma bostadsrättstillägget. 

Fastighetsförsäkringens omfattning

Fastighetsförsäkringen innehåller en mängd med skillnader mot de flesta på marknaden förekommande försäkringarna exempelvis följande:

 • Egendomsförsäkring med allriskskydd till skillnad från brand, inbrott och vatten
 • Brandförsäkring helt utan självrisk
 • Styrelseansvar utan självrisk
 • Styrelseansvar med 5 miljoner i försäkringsbelopp mot normala 2 miljoner
 • Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor
 • Rättsskydd som även omfattar tvister i förvaltningsdomstol så som hyresnämnden
 • Maximalt åldersavdrag på 200 000 kr

För det gemensamma bostadsrättstillägget gäller

Villkoren för bostadsrättstillägg är väldigt skiftande på marknaden, och likaså kostnaden. Syftet med det gemensamma tillägget är främst att säkra att alla i föreningen har skydd, och då mesta möjliga. Dessutom finns det stora fördelar med att en och samma skadereglerare hanterar såväl fastighets- som brf-tilläggsskada.

 • Inget övre försäkringsbelopp utan gäller med så kallat fullvärde
 • Allrisk del för egen bekostad inredning
 • Avskrivningselimineringsskydd för de som drabbas av följdskador
 • Maximalt åldersavdrag på 20 000kr

Länkar

Länk till bild över ANSVAR VID VATTENSKADOR

Länk till FÖRSÄKRINGS VILLKOR i korthet

Länk till mer om GEMENSMT BOSTADSRÄTTSTILLÄG

Länk till BRF SKÅLENS STADGAR se Medlem och Föreningens underhållsansvar §§38-45

Länk till artikel om Bostadsrättstillägg "Fel försäkring kan ge kalldusch"..

Info till medlemmar från Folksam

Skadeanmälan

Vid skada ska detta anmälas till Folksam som hanterar skaderegleringen, se nedan kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter vid skada - Folksam
Vid skador på fastigheten (t.ex Brand- eller vattenskada): Telefon: 08- 772 68 70 E-post: foretagbyggskada@folksam.se
Öppettider: 07.30 - 17.00 Måndag - fredag

Vid behov av orsaks-/ fuktbesiktning kontakta Anticimex: Telefon: 075- 245 16 17 Hemsida: www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

Vid övriga skador - Folksam (t.ex. ansvar, egendom, rättsskydd, olycksfall m.m.): Telefon: 08-772 80 20 E-post: foretagsskada@folksam.se

Vid akut skada efter kl. 17.00 och under helger, ring Folksams Jour: 0771-45 00 00
Adress: Folksam Bohusgatan 14, 160 60 Stockholm Hemsida: www.folksam.se

Vid problem med skadedjur - Anticimex
Vid problem med skadedjur och sanering ska detta anmälas till Anticimex Telefon: 0752- 45 10 00 E-post: kundservice@anticimex.se Hemsida: www.anticimex.se Länk för beställning av sanering: www.anticimex.com/sv-se/formular/bestall-skadedjurssanering/