Styrelsen

BRF Skålens styrelse för verksamhetsåret 2024

Jan Törnblom

Ordförande

Björn Liljeholm

Kassör

 Gustaf Levin

Sekreterare

Vendela Eriksson

Suppleant