Intäkter

Årsavgift - Månadsavgift

Årsavgiften eller månadsavgiften är en bostadsrättsförenings primära intäkt
(undantag: se ”Oäkta bostadsrättförening”)
Årsavgiften fastställs utefter föreningens kostnader för

  • drift
  • ränta och amortering (banklån)
  • samt utifrån kostnaden för föreningens långsiktiga underhållsbehov

Därtill täcks ofta även avskrivningar (se ”Avskrivningar”) för att bostadsrättsföreningen ska uppvisa positivt resultat.

Månadsavgiften är en av de viktigaste faktorerna när man ska bedöma en bostadsrätts marknadsvärde. Om föreningen måste höja årsavgiften. Kan det innebära att lägenhetens marknadsvärde sjunker eller vice versa. Hur stor din årsavgift skall bli styrs också av ditt andelstal i föreningen.

Den genomsnittliga årsavgiften i sverige per kvm var 690 kr per kvm 2020, men den kan variera mellan 0 och ca 1600 kr (nyproducerade) per kvm.

I månadsavgiften ingår ofta vatten och värme. Ibland kan värme och/eller vattenkostnaden vara en separat kostnad. I många nybyggnationer faktureras boende separat för vattenförbrukning. Ett baspaket för kabel TV brukar ofta ingå i månadsavgiften. Annat som kan ingå är bredband, el, parkering och garage.

 

Hyresintäkter

Utöver månadsavgiften kan föreningen även ha hyresintäkter. De kan i vissa föreningar vara så stora att hela föreningens kostnader betalas med dessa hyror.

Höga hyresintäkter kan således vara något positivt, vilket gör att månadsavgifterna kan hållas låga. I extrema fall kan medlemmarna bo “gratis“.

Om hyresintäkterna blir allt för stora finns dock en risk att bostadsrättföreningen klassas som en oäkta förening (se ”Oäkta förening”).

Genomsnittliga hyresintäkter är ca 115 kr per kvm (2013), eller ca 15% av totala intäkterna. En välbalanserad och solid förening har ca 25-30% hyresintäkter.