Kabel TV

Vår föreningen har ett kabel TV-nät med ett kollektivt kanalutbud från SAPPA genom BildAT.


Kabel-TV

Föreningen har i fastigheten ett utbyggt Kabel-TV nät och får TV signalerna via fiber och Stadsnätet. Vi tecknade den 1/3 2017 ett nytt kollektivt Digitalt Kabel-TV avtal med BildAT.se, vilka levererar det digitala TV-utbudet och en digitalbox (DCT280HD) samt  programkort genom Sappa
Vårat basutbud som vi tecknat är på 21 TV kanaler och ingår i årsavgiften. I priset ingår (under förutsättning du skaffar fler boxar och programkort-tvillingkort) att du kan se det erbjudna programutbudet på upp till 4 olika TV-aparater i varje lägenhet, naturligtvis kan du lägga till egna val på programkorten. Medlem ansvarar för den till varje lägenheten tilldelade digitalboxen, DCT280HD och ett Programkort SAPPA, dessa tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttningOm inte föregående lägenhetsinnehavare har installerat och aktiverat utrustningen så måste du göra det om du vill ta del av TV-utbudet. Det skall till erhållen utrustning finnas en anvisning för installation och aktivering med box och programkort, om du inte hittar den så finns här en länk till  PDF fil hur du installerar samt aktiverar ditt programkort på Sappa. Du kan om du väljer att använda Kabel-TV nätet och SAPPA skaffa flera programkort eller öka på ditt utbud på redan befinntliga kortet.
Här bifogas en användar manual för Digitalboxen DCT280HD  Här hittar du Kanalplatserna för Tv kanalerna med Sappa (Ny från 21-02-17)

Föreningen har sedan 2019-01-01 börjat titta över Kabel-TV nätet & det kollektiva utbudet/avtalet, dels beroende på att Kabel-TV nätet kanske måste uppdateras men också på grund av ett förändrat sätt att ta emot TV signaler har skett över tiden. Vi återkommer i den delen.


Felanmälan Kabel TV

VID FEL på TV sändningarna är det GlobalConnect som ansvarar för alla driftsfel i stadsnätet. Vår Operatör a Bild AT.se ansvarar drift av programutbudet medan SAPPA bara ansvarar bara för själva Kanalutbudet. 

  • Kontrollera först om det är någon mer i huset som har störningar, i annat afll kontrollera dina anslutningar.
  • Kontrollera även om det föreligger några noterade drftsstörningar i stadsnätet på länken driftstörningar i Stadsnätet.
  • Om det inte finns några noterade driftsstörningar i Stadsnätet, så skall felanmälan göras till vår operatör (i detta fall Bild AT.se) inte till GlobalConnect eller Sappa. Uppgifter för felanmälan hittar du under någon av följande länken, Felanmälan BILD ATse. Det är sedan BildAT  som lägger det till sina tekniker eller senare kontaktar och anmäler eventuella fel i stadsnätet till GlobalConnect. 
  • Innan felanmälan Det kan ju också vara fel i vårat Kabel-TV nät eller i antennkablarna i lägenheten vilket bör kontrolleras först innan man anmäler fel till Bild AT.  
  • OBS! TV-noden eller antennsladdar i EL-rummet får absolut inte röras, utan skall bara åtgärdas av TV tekniker.