Bredband

Internet fås genom fiber och den användarnod som sitter i din lägenhet.


Datakommunikation & Internet

Internet 

Levereras självfallet också via fiber och Stadsnätet, Du väljer du själv operatör och hastighet och betalar själv för ditt abonnemang. Du avgör själv hur du vill koppla upp dig och vilken router du vill ha om det inte är knutet till ditt abonnemang.


På GlobalConnects tjänsteguide kan du se vilket utbud det finns av operatörer både på TV men även Internet och Telefoni (om du skall ändra tjänster behöver du ange det nr som finns angivet på din användarnod i din lägenhet, det börjar på 023-.......)

Felanmälan Internet

När det gäller FEL på bredband/internet så gäller samma som sagts ovan beträffande stadsnätet, det är IP-Only som ansvarar för driften av stadsnätet medan det är din valda operatör som ansvarar abonemanget. I första hand bör man kontrollera om det föreligger några driftstörningar i stadsnätet. Felanmälan skall sedan göras till din tjänsteleverantör som i sin tur kontaktar GlobalConnect om felet ligger i stadsnätet. 

Teknisk support tillhandahålls av din tjänsteleverantör. Du ska inte behöva kontakta stadsnätet vid felanmälan.
Så här går en felanmälan till

  • Kontakta din tjänsteleverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar stadsnätet/GlobalConnect för att göra felanmälan.
  • Stadsnätet felsöker och lämnar besked till tjänsetleverantören med felsökningsresultat. 
  • Tjänsteleverantören återkommer till dig med besked.