Om soppåsar

Här hittar du information om färgsorteringspåsarna.

Uppgifter saxat från EEM's hemsida

Vad är färgsorteringspåsarna tillverkade av för material?

Den svarta påsen för övrigt hushållsavfall består av 100 procent återvunnen plast, de övriga färgsorteringspåsarna består av 70 procent fossilfri plast.  Efter att vi samlat in allt avfall sorteras påsarna och återvinns tillsammans med de andra plastförpackningarna. Plast är skadligt när det hamnar i vår natur och i haven, men våra plastpåsar är del i ett slutet system där de i slutändan återvinns.

Sedan Eskilstuna införde färgsorteringen år 2010 har det brännbara avfallet minskat med 54 % vilket är en stor vinst för miljön. Plastpåsarna är en förutsättning för att sorteringen ska hålla bra kvalitet. I förhållande till mängden material som vi samlar in och återvinner är påsarnas andel mindre än en procent. Färgsorteringssystemet är alltså en klar vinst för miljön trots användandet av plastpåsar.

Påsarna som vi använder i färgsorteringen måste vara starka och får inte gå sönder under hanteringen. Det hade varit bra om vi kunnat använda påsar som är gjorda av biobaseradplast, men tyvärr har vi inte ännu hittat en leverantör för en biologiskt nedbrytningsbar påse som håller måttet. Vi för en ständig dialog med olika leverantörer och hoppas att det inom kort kommer finnas biologiskt nedbrytningsbara påsar som är av tillräckligt bra kvalitet för att klara av färgsorteringsprocessen.

Kvalitén känns annorlunda på den svarta påsen.

Påsen är tillverkad av 100 procent återvunnen plast, därför känns den annorlunda jämfört med de andra påsarna som består av 70 procent fossilfri plast. Alla påsar är anpassade efter det avfall som ska slängas i dem. Den blå för tidningar är tjockare i kvaliteten, eftersom den ska hålla för mer vikt än till exempel den orange för plastförpackningar som är lätta. Den svarta påsen är anpassad för att hålla för exempelvis blöjor, kuvert, tops, bakplåtspapper, disktrasor och annat övrigt hushållsavfall. Kvaliteten handlar inte bara om hur den ser ut och känns, utan om vad materialet tål. Den svarta påsen har bättre hållfasthet än många av de avfallspåsar man köper på rulle i handeln. Om du föredrar att köpa egna påsar, var gärna vaksam på att påsen är så pass stark att den håller genom hela färgsorteringsprocessen.

Varför införs den svarta påsen?

Tidigare har du ordnat med en egen påse för det övriga hushållsavfallet. Men i år införs skatt på bärkassar av plast, det innebär höjda priser på plastpåsarna i handeln. Du kanske har undrat över vad du då ska slänga ditt övriga hushållsavfall i om du inte längre köper plastpåsar i mataffären. Att sortera sitt avfall ska inte behöva vara ett problem, därför lanserar vi nu den svarta påsen.

De svarta påsarna har inga bärhandtag.

Handtagen på de svarta påsarna kommer att vara öppna för att de ska användas som avfallspåsar, inte bärkassar. Färgsorteringspåsarna finansieras genom renhållningstaxan och dess syfte är att vara avfallspåsar för de hushåll som har färgsorteringssystemet.

Vi har tyvärr problem med att påsarna används i för stor skala till helt andra saker, av målgrupper som inte har färgsorteringssystemet. Exempelvis vid loppisar och liknande. I och med den nya skatten på plastbärkassar har efterfrågan på våra färgsorteringspåsar ökat. Vi försöker hitta balansen mellan användarvänlighet för de som ska använda dem, och begränsad tillgänglighet för de som inte ska använda dem. Vi jobbar med att hitta lösningar på problemet, att ha öppna handtag på påsar är en lösning. Att inte längre dela ut påsar vid återvinningscentralerna är en annan insats vi gjort. Vi ser över hur vi kan lösa problemet så att det blir bra för alla. 

Hur stor är den svarta påsen?

Efter feedback från våra kunder angående storleken är de svarta påsarna nu större, likvärdig med den blå eller rosa påsen. Alla nya svarta påsar du beställer nu kommer att vara av den större varianten. 

Om du har kvar påsar av den mindre varianten är de perfekta att använda till lilla papperskorgen i badrummet. Där gör den ett viktigt jobb att hålla borta skräp så som hår, tops, kondomer och bomullspads från att hamna i avloppet.

Kan jag fortsätta använda påsar från matbutikerna som avfallspåsar?

Du kan fortsätta att använda andra plastpåsar till ditt övriga hushållsavfall, så länge de inte har samma färg som någon av de färgade påsarna i systemet. Påsar som är till exempel svarta och vita kommer att gå rakt igenom färgsorterings­anläggningen och hamna containern för övrigt hushållsavfall.