Återvinning

Sedan november månad hösten 2016 färgsortererar Brf Skålen sitt hushållsavfall

Grundorsaken till att vi ska sortera vårt avfall och sopor är att det är bättre för miljön att återvinna eller återanvända avfall och sopor jämfört med att de deponeras eller förbränns.
I dag är kostnaden för att återvinna avfall nästan ungefär lika mycket som för att bränna avfall. Om vi återvinner minskar vi uttaget av naturresurser, energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Vi skapar på så sätt en bättre och hållbarare miljö och samhälle.

Så här sorterar vi i Brf Skålen med färgsortering

Med Färgsortering sorterar vi vårt hushållsavfall, förpackningar, tidningar, matavfall och textilier i olika påsar direkt i hemmet.
Påsar för sortering finns i undercentralen i källaren. Föreningen hämtar påsar och håller ett litet förråd av påsar. I undercentralen finner du också ett antal uppmärkta kärl för batterier, ljuskällor, samt för övrig plast och övrig metall (ej förpackningar).

Du lägger matavfall i grön påse, plastförpackningar i orange påse, pappersförpackningar i gul påse, metallförpackningar i grå påse, tidningar i blå påse och textilier i rosa påse och övrigt hushållsavfall, det avfall som inte går att återvinna, slänger du i svart påse. Det går även bra att slänga övrigt hushållsavfall i en vanlig plastpåse från matbutiken, så länge den har en annan färg än de övriga färgsorteringspåsarna så att den sorteras rätt i vår färgsorteringsanläggning.
När påsarna är fulla knyter du ihop dem med en ordentlig dubbelknut och slänger dem i det för påsen avsedda sopkärlet ute på gaveln vid garagen.

Glasförpackningar slänger du också i avsedda kärl, färgat och ofärgat, på gaveln vid garagen.

Farligt avfall som ljuskällor, lampor, batterier, mindre elektronik och övrig metall (ej förpackningar) och övrig plast (ej förpackningar) om de ej för skrymmande kan du lämna de svarta uppmärkta kärlen i undercentralen så tömmer vi dem vid någon av föreningsdagarna. Du kan också välja att själv lämna det till kommunens återvinningscentraler. Annat farligt avfall får du själv se till att lämna i Miljöboden på återvinningscentralen.

Grovsopor och annat skrymmande avfall som stora kartonger får du också själv se till att köra till någon av kommunens återvinningscentraler.

Medicin lämnar du in på apoteket , gasflaskor, gasolbehållare och brandsläckare lämnar till inköpsställe.

 

Tänka på att:
 

  • knyt dubbelknut på påsarna innan du slänger dem
  • fyll inte påsarna för fullt, då blir de svåra att knyta ihop
  • allt avfall ska vara förpackat i påsar – löst avfall får inte slängas i kärlen
  • separera de olika materialen i en förpackning och sortera i respektive påse. Om förpackningen är svår att ta isär, sortera då efter det material det består mest av.

Vad är grejen med dubbelknut?
 

  • Knyt alltid en ordentlig dubbelknut på alla dina påsar innan du slänger dem. Dubbelknuten är viktig för att påsarna inte ska gå upp under hanteringen. Dessutom håller det kärlen fräscha och ohyra borta.
  • Tack för att du knyter dubbelknut!
     

 

Snabbguide för sortering

Nedan följer en snabbguide i sortering, Varje hushåll har tidigare fått boken/häftet Färgsortera ABC, det sitter även sorteringsguider i varjetrapphus samt i källaren där du hämtar soppåsar.

Matavfall

är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd, äppelskrut, bananskal, fiskrens, kött, EJ ben från kött (övrigt hushållsavfall), tepåse mm. Det är viktigt att ha koll på vad som är matavfall och hur man sorterar det rätt för att vi ska kunna ta hand det på ett bra sätt. Ej blommor eller jord. (Trädgårdsavfall eller Övrigt hushållsavfall)

Förpackning (papper, plast & metall)

är en produkt som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. En mjölkkartong har t. ex. använts för att paketera produkten mjölk och är därmed en förpackning. En diskborste däremot är en produkt. 

Övrigt Hushållsavfall

är alltså en egen fraktion, här skall du slänga ditt övriga hushållsavfall, det är sådant avfall som inte går att återvinna. Till exempel dammsugarpåsar, blöjor, kuvert, post-it-lappar, äggskal, servetter, rakhyvlar och bomullspinnar, aska, hår, hyllpapper, ben, bakplåtspapper, fimpar, snusprillor mm. Det avfallet förbränns och blir till värme och el. Här får INTE finnas matavfall eller några förpackningar, då skulle vi kunna få Övrigt Hushållsavfall OMKLASSAT till Osorterat avfall vilket skulle innebära miljöavgifter och kraftigt höjda kostnader.

Tidningar

är där vi återvinner tidningar, reklam, kollegieblock, anteckningsböcker och kontorspapper, almanacka, pocketbok, ritpapper, räkningar mm.

Textilier

är en rätt ny fraktion sedan hösten 2017. Hela och trasiga kläder, underkläder, strumpor, gardiner, lakan, handdukar, gosedjur och annat som är gjort av tyg. Det du inte kan lägga i den rosa påsen är blöta och hårt nedsmutsade textilier. De går inte att återvinna och riskerar att smutsa ned andra textilier. Det går heller inte att återvinna trasiga regnkläder, skinnkläder, mattor, eller mycket små tygrester.

Glasförpackningar (färgat & ofärgat)

är en glasprodukt som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Mest vanlig är väl kanske ej returglas, vinflaskor, spritflaskor men också deodorantflaskor, och glasburkar. Ej dricksglas (övrigt avfall) , fönsterglas, glaskannor (Grovavfall).

Farligt avfall

är ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga. Rengöringsmedel, bekämpningsmedel, sprayflaskor(fulla), batterier, målarfärg, nagellack, batterier, elkabel, mm. Alla ljuskällor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall.

Länk till Sorteringsguiden Digital

Länk till Sorteringsguiden Pdf

EEM Hemsida Återvinning