BRF Skålen

Fastigheten Lundbladsvägen 41 Eskilstuna byggdes 1950 av Landstinget Södermanland som läkarbostäder för dåvarande lasarettet i Eskilstuna (Mälarsjukhuet).

Bostadsrättsföreningen Skålen Lundbladsvägen 41 Eskilstuna, är en äkta bostadsrättsförening med 10 lägenheter där föreningen äger fastigheten Skålen 3 Eskilstuna. Föreningen registrerades redan 1986 då i HSB regi, 1991 köptes lägenheterna av de boende och föreningen BRF Skålen bildades i dess nuvarande form. 
Läs mer om Brf Skålen Här