Torktumlaren håller på att rasa

Vår gamla torktumlare, Osby T 165, är överbelastad.

Vår torktumlare, vilken är uttjänt för länge sedan, håller på att rasa.
Axeln i tumlaren är i obalans och riskerar att gå sönder. Känns när man snurrar tom trumma hur den tuggar. 

Ett vanligt fel som många gör är att man matar tumlaren full med tvätt.
Tumlaren är bara dimensionerad för 6,6 kg/varje torkning. Se bild MAX LOAD 6,6kg.

Att trumman är större är för att luften skall cirkulera och torka tvätten bättre och snabbare, matar man in för mycket, mer än en full tvättmaskin/torkning, så belastar man tumlaren och axeln samt försämrar torktiden.

Våra tvättmaskiner är på 6,5 kg (den närmast fönstret) respektive 8 kg (den närmast dörren) vilket innebär att tvättar man en full maskin och ämnar torka den i torktumlaren kan man bara ladda en tvättmaskin/torkning.

Tänk på detta när ni använder torktumlaren så kanske den håller till planerat utbyte kan ske, risken är att vi kommer stå utan torktumlare en längre tid.