Belysningen i trapphusen

Svar kring frågor om belysningen i trapphusen

Plafond Saima 840 vit RCR

Efter renoveringen av trapphusen har vi låtit installera rörelsestyrda LED armaturer.

Varje armatur är på 22W med en färgtemperatur på 4000 kelvin och ett ljusflöde på 1875 lumen, ljusflödet är symmetriskt. Sedan ställer man in en del andra inställningar enligt egna önskemål för att optimera belysningen, se nedan. 

Avkänningsorådet

Det område som rörelsesensorn känner av en rörelse är på (optimalt) maximalt 12x6m. Där kan man ställa in känsligheten från 10 - 100%. Vi har i nuläget valt att ställa alla armaturer på 75%, utom de i entréplanet de står på 50% avkänningsområde eftersom vi inte vill de skall tända när man går förbi ute på gården.

Dagsljusinställning

En ljusinställning som anger vid vilket ljuskänslighet (Lux) som belysningen skall tända vid rörelse. Här har man valmöjligheter från att alltid tända oavsett hur ljust det är ner till 2 lux. Det betyder att när omgivningsljuset kring just den armaturen understiger inställt värde tänds den vid rörelse. I nuläget är alla armaturer inställda att tända vid 20 lux.  

Tid

Tid eller Hold-time som det också kallas är den tid man väljer att belysningen skall lysa efter sista rörelsen. Här är valmöjligheterna från 5 sek till 30 minuter. Vi har valt att ställa in alla armaturer att lysa 1 minut efter sista rörelse i det aktuella området. 

Efterjusteringar

Styrelsen har beslutat och kommit överens med installatören att efterjusteringar av inställningar för att optimera belysningen för just våra trapphus kommer att ske först senare i höst, kanske kring augusti-september när det är mörkare på dagen och eftermiddagen vilket underlättar justeringar och inställningar.

Då först får vi se om vi justerar dagsljusinställningen och avkänningsområdet, när det gäller inställd hold-time verkar den vara tillräcklig.